De Doorstroomtoets groep 8

De Doorstroomtoets groep 8

De Doorstroomtoets is de laatste toets die kinderen in groep 8 maken voordat ze naar de middelbare school gaan. Deze toets is heel belangrijk omdat hij helpt bepalen welk niveau…
Schoolgebouw

Het belang van een Cito volgsysteem

In het basisonderwijs wordt al vele jaren gebruik gemaakt van het Cito volgsysteem. Waarom wordt dit gebruikt en welke voordelen biedt dit systeem voor leerlingen? Wat is het Cito leerlingvolgsysteem?…